Handelsbetingelser

KØB HOS FC Midtjylland A/S

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med FC Midtjylland A/S, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra FC Midtjylland A/S.

FC Midtjylland A/S opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.
Vores købsvilkår vil blive opdateret fra tid til anden, og derfor beder vi dig godkende købsvilkårene hver gang du handler hos os. Hvis du ikke accepterer købsvilkårene ved aktiv afkrydsning i forbindelse med hvert køb, kan du ikke købe varer i webshoppen.Disse købsvilkår finder anvendelse, når du bestiller eller køber varer i webshoppen. Købsvilkårene kan blive opdateret fra tid til anden, og derfor beder vi dig godkende købsvilkårene, hver gang du handler hos os.

Hvis du ikke accepterer købsvilkårene ved aktiv afkrydsning i forbindelse med hvert køb, kan du ikke købe varer i webshoppen.

Du har ret til at fortryde dit køb i op til 14 dage efter du har modtaget varen - herefter har du 14 dage til at sende varen retur til os. Du afholder selv omkostninger forbundet med returnering af varer til FC Midtjylland. Læs mere under "Bytte & Retur".

Webshoppen er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse. Et køb som er lavet på en offentlig fri- eller helligdag, vil blive behandlet den følgende hverdag.

Køb foretaget på hverdage vil blive afsendt med GLS samme dag eller dagen efter.  Den sædvanlige leveringstid er to til fem hverdage fra tidspunktet for afsendelse af ordrebekræftelsen.

FC Midtjylland er ikke forpligtet til at levere varer, der er udsolgt fra lager.

PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejlPrisen for fragt i Danmark er kr. 49,-. Ved køb for mere end kr. 699,- er der fri levering i hele Danmark.

Fragt til udlandet afregnes efter de gældende takster.

OBS. hvis varen skal sendes retur koster det 49,-.

LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos FC Midtjyllands grossister.

Køb foretaget på hverdage vil sædvanligvis blive leveret to til fem hverdage efter afsendelse af ordrebekræftelse.

BETALING

De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort
 • Visa Dankort
 • Mastercard
 • Maestro


(Du skal være mindst 18 år gammel for at købe varer på webshoppen samt besidde et gyldigt kreditkort. Er du under 18 år gammel, skal du have et juridisk grundlag for at indgå en aftale med os.)

Pengene vil tidligst blive trukket, når varerne er afsendt fra vores lager.

REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos FC Midtjylland A/S. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles FC Midtjylland A/S inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til FC Midtjylland A/S’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af FC Midtjylland A/S.

TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til FC Midtjylland A/S, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er kr. 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan FC Midtjylland A/S ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til FC Midtjylland A/S skal være forsvarligt indpakket.

FC Midtjylland A/S anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til FC Midtjylland A/S. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler FC Midtjylland A/S, at De retter henvendelse til FC Midtjylland A/S ulveshoppen@fcm.dk

KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

Varer som er personaliserede kan ikke returneres eller ombyttes, dvs. varer med bestilt tryk iform af eget- eller spillernavne samt superliga logo tages ikke retur jvf. forbrugeraftaleloven, paragraf 18, stk. 2. nr. 3.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

FORTRYDELSESRET

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret og herefter yderlige 14 dage til at sende varen retur.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris. Der er dog ingen fortrydelsesret på varer købt med personligt præg som eksempelvis navnetryk.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af FC Midtjylland A/S ud fra en mulig salgsværdi.

Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af FC Midtjylland A/S, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

FC Midtjylland A/S returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:
 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til FC Midtjylland A/S.
 • De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til FC Midtjylland A/S.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos FC Midtjylland A/S.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Retur porto koster 49.-  FC Midtjylland A/S anbefaler, at varen returneres via den retur label som ligger sammen med varen På den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til FC Midtjylland A/S. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af FC Midtjylland A/S.

 • 3. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til FC Midtjylland A/S skal være forsvarligt indpakket.

  FC Midtjylland A/S anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til FC Midtjylland A/S. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  4. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler FC Midtjylland A/S, at De retter henvendelse til FC Midtjylland A/S på ulveshoppen@fcm.dk

  PERSONDATA TIL HANDELSVILKÅR

  Behandling af personoplysninger:

  Når du handler i webshoppen, afgiver du personoplysninger til os. Vi bruger alene oplysningerne til gennemførelse af købet og levering af varerne til dig. Vi kan videregive dit navn og adresse til de fragtfører vi anvender, så dine varer kan blive leveret.

  Oplysningerne om dig opbevarer vi i købsåret og de efterfølgende 5 år.

  Vores behandling af dine personoplysninger er herudover underlagt vores .

  Følg os på Facebook
  Login  |  Kontakt  |  FAQ  |  Handelsbetingelser


  FC Midtjylland A/S   |   Kaj Zartows Vej 5   |   + 45 96 27 10 40   |   CVR: 31 57 61 56

  kreditkortMastercard_visa

  Åbningstider


  Åbent til alle hjemmekampe.


  Kampene ligger på forskellige tidspunkter, derfor har vi anlagt det sådan her:


  Åbner:

  2 timer før kampstart.


  Lukker:

  1 time efter kampafslutning.


  mail Logo
  Facebook Logo
  Youtube logo

  Snapchat
  messenger logo
  nyhedsmail logo

  instagram Logo


  0